சனி, 21 நவம்பர், 2009

 • இயற்கையே இறைவன்


 • அடடே மனோகரின், "உண்மை உணர்வோம்" ஆன்மீக இசையுரை; காணொளி. முன்னோட்டத் துளிகள்


 • (00) ஆன்மீகப் பாடல்களின் முன்னுரை


 • (01) ஒன்றுதான் அனைத்துமாச்சு


 • (2) நான் யார், நான் யார் என்று நீ யோசி


 • (3) பாடிப் பாடியே பரவசமாவேன்


 • (4) ஒன்றே ஒன்றுதான் பலவானது......


 • (05) எங்குமே அன்பு பொங்க வேண்டும்


 • (06) சாந்தமே இல்லையென்றால்


 • (07) நாடகமே உலகம்


 • (08) ஆவதொன்றுமில்லை அறி மனமே


 • (09) நடப்பதனைத்தும் நாயகன் செயலாம்


 • (10) பிறந்து, இருந்து, இறந்து போகும்


 • (11) கனவில் காணும் காட்சி


 • (12) நம் கையில் ஏதுமில்லை


 • (13) வறியவர்க்கு வழங்கி


 • (14) அத்துவைதம், துவைதம்,


 • (15) நான் ஒரு பூஜ்ஜியம்


 • (16) அனைத்தும் நீயே


 • (17) தியாகம் எதையும் புரிய வேண்டாம்


 • (18) இருக்குமிடமே இனிய சொர்க்கம்


 • (19) வாழ்க்கை என்பது வெறும் விளையாட்டு


 • (20) நான் ஒன்றும் தனிப்பிறவியில்லை


 • (21) எங்கு நான் இருந்தாலும்


 • (22) தனிமை தருவது திகட்டாத இனிமை


 • (23) நம்மால்தான் முடியுமென்ற நினைப்பு


 • (24) குரு பெயர்ந்தாலென்ன?


 • (25) சகலமும் நீயேயென சரணடைந்தேன் உன்னை


 • (26) வானாகி, மண்ணாகி


 • (27) பூதங்கள் ஐந்தும்


 • (28) பாடு பாப்பா, பாடி ஆடு பாப்பா


 • (29) காலம் வரும் போது அந்த காலன் வருவான்


 • (30) பாடி, ஆடி, ஓடி பரவசமாய் வாழ்வோம்


 • (31) சிந்தையை அடக்கியே சும்மாயிருக்க முயலார்


 • (32) மண்ணை,பெண்ணை, பொன்னை விரும்பும்


 • (33) நானெனும் அகந்தையை நழுவவிட்டால்


 • (34) ஞானம் வாய்ப்பது அரிதல்ல


 • (35) நிலையற்ற இவ்வுலகில்


 • (36) ஆசையே அனைத்து அல்லல்களுக்கும் மூலம்


 • (37) நாட்டை ஆண்டாலென்ன


 • (38) நல்ல நாளென்று ஒரு நாள்


 • (39) நடப்பது பற்றிய கவனமின்றி


 • (40) என்னில் நான் கரையும் நாள்


 • (41) இத்தரை மீது எது வந்தாலும்