வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

26 வாழ்க்கை என்பது வெறும் விளையாட்டுதாளம் : ஆதி ராகம் : நவரச கானடா

வாழ்க்கை என்பது வெறும் விளையாட்டு; அதை
வாழ்ந்திடுவோம் பாடி, தாளம் போட்டு
... வாழ்

தாழ்ந்திடும் போதும் நாம் வாழ்ந்திடும் போதும்
ஆழ்ந்ததை அனுபவித்தால் அப்போது
... வாழ்

தனம் குவிப்பதையே தினம் தினம் செய்யாமல்
சினமது கொள்ளாமல் சிந்தனை சிதறாமல்
மனம் நினைப்பதைப் பேசி மதம் தலைக்கேறாமல்
இனம், மொழி பேதங்கள் இனிதே கடந்தால்
... வாழ்

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்