வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

46 ஆசையே அனைத்து அல்லல்களுக்கும் மூலம்தாளம் : ஆதி ராகம் : ஸ்ரீ ராகம்

ஆசையே அனைத்து அல்லல்களுக்கும் மூலம்
அறிந்து கொண்டாலே போதும் அமையுமே பொற்காலம்
... ஆசை
பாசை மூடிய குளம் போல் ஆசை மூடிய மனம்
காசையே நினைக்குமது பூசை செய்தாலும் தினம்
... ஆசை
தடுக்கத் தடுக்க தொடர்ந்து வரும் கடலலைகள்
எடுக்க எடுக்க ஏகமாய் வளரும் களைகள்
ஒடுக்க ஒடுக்க ஓங்கியெழும் ஆசைகள்
ஒடுங்க ஒடுங்க - ஓம்காரமதிலே -
ஒடுங்க ஒடுங்க ஓயும் அதன் ஓசைகள்
... ஆசை

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்