வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

18 பிறந்து, இருந்து, இறந்து போகும்தாளம் : கண்டசாபு ராகம் : கமாஸ்

பிறந்து, இருந்து, இறந்து போகும்
பேதை மனிதர் நாம் உலகில்
... பிற

மறந்தும் இதை மறந்திடாமல்
திறந்த மனதுடன் சிறந்து வாழ்வோம்
... பிற

முக்தியடைய மார்க்கம் தேடி நாட்கள் கடத்துவார்
யுக்தி அதற்கென்று எதைச் சொன்னாலும் யாரையும் நம்புவார்
பக்தி, கர்ம, ராஜ, ஞான யோகம் யாவும் வீணே
சக்தி தனியே நமக்கில்லை தெளிந்தால் முக்தி தானே
... பிற

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்