வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

72 எங்குமே அன்பு பொங்க வேண்டும்தாளம் : ஆதி ராகம் : சுருட்டி

எங்குமே அன்பு பொங்க வேண்டும்; நம்
சங்கடங்கள் அனைத்தும் தீர வேண்டும்
... எங்குமே

திங்கள் மும்மாரி பெய்ய வேண்டும் அதன் விளைவாய்
திக்கெட்டும் பஞ்சம் பஞ்சாய் பறக்க வேண்டும்
... எங்குமே

சாதி, சமய, மத போர்களெல்லாம் ஓய்ந்து
பீதியின்றி மக்கள் வாழ வேண்டும்;
ஆதியில் இல்லாத தீவிரவாதமும் தீண்டாமையும்
ஒழிய வேண்டும்; வேறென்ன வேண்டும்
... எங்குமே


இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்