வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

32 சகலமும் நீயேயென சரணடைந்தேன் உன்னைதாளம் : ஆதி ராகம் : காம்போதி

சகலமும் நீயேயென சரணடைந்தேன் உன்னை
சுகமளித்து காத்திடுவாய் நீ என்னை
... சக

இகத்திலுள்ள இன்பங்கள் துன்பத்தில்தான் முடியும்
அகமெலாம் நீ நிறைந்தாலே எனக்கு விடியும்; அதனால்
... சக

வாழ்விது மாயம்; நடப்பதெல்லாம் நாடகம்;
தாழ்வது வரும் போது மட்டும் இது என் தாரகம்
வாழ்வது வந்துவிட்டால் வெளுத்துவிடும் சாயம்
வீழ்ந்து கிடப்பதே நான் உய்வதற்கு உபாயம்!
... சக

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்