வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

8 நாட்டை ஆண்டாலென்னதாளம் : ஆதி ராகம் : பேகடா

நாட்டை ஆண்டாலென்ன; கோட்டை பிடித்தாலென்ன
காட்டை நோக்கிய பயணம் நம் வாழ்வு - சுடுகாட்டை
... நாட்
ஓட்டை வீடு உடல் ஒன்பது வாசல் அதிலே
பூட்டை பூட்டிய முதல்வன் சாவியை வைத்ததெதிலே
... நாட்
புரியாத புதிர்கள் இப்புவியில் உண்டு கோடி கோடி
சரியான விடையை அதற்கு சளைக்காமல் தேடித் தேடி
அரிதான இப்பிறவி அழியுமே மெள்ள வாடி
துரிதமாய் அதற்குள் வாழ்வை ரசித்து வாழ்வோம் ஆடிப்பாடி
... நாட்

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்