வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

76 நல்ல நாளென்று ஒரு நாள்தாளம் : ஆதி (திஸ்ர நடை) ராகம் : கல்யாண வசந்தம்

நல்ல நாளென்று ஒரு நாள் தனியே
இல்லை நாதன் படைப்பில்
... நல்ல
வல்லவனுக்கு கேவலம் ஓர் புல்லும் ஆயுதமே
நல்லவனுக்கிங்கே எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்களே
... நல்ல
யார் நல்லவரென்றால் நான் நல்லவன் என்று
மார்தட்டிக் கொள்ளாதோர் நல்லவரே
பார் முழுதும் தன் நாடென்றும் வீடென்றும்
கருதுவோர் யாவரும் நல்லவரே
கார்மேகம் போல வாரி வழங்கும்
கொடையில் சிறந்தோர் நல்லவரே
சீர்தூக்கிப்பார்க்காது சகலரையும்
சமமாய் நேசிப்போர் யாவரும் நல்லவரே!
... நல்ல


இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்