வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

44 வறியவர்க்கு வழங்கிதாளம் : ஆதி ராகம் : தோடி

வறியவர்க்கு வழங்கி வாடியவர்க்கு வாடி
வாழ்ந்திடும் வாழ்வே வாழ்வு இவ்வுலகில்
... வறி

சிறியோர் பெரியோரென்று சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டாம்
உரியவருக்கெல்லாம் உதவ மறக்க வேண்டாம்
... வறி
அரிய செயல் புரிந்து நாம் அனைவரையும் கவர வேண்டாம்.
மரித்த பின்னும் நம் புகழ் நிலைத்திருக்க எண்ண வேண்டாம்.
சிரித்த முகத்துடனே - சதா சதா சதா சதா - சாதாரணனாய் வாழ்வோம்
குறித்த நேரத்தில் அது (அனைத்துமான அது) அதனில் கரைந்து மறைந்திடுவோம்.
... வறி

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்