வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

62 எங்கு நான் இருந்தாலும்தாளம் : ஆதி ராகம் : ஹம்ஸாநந்தி

எங்கு நான் இருந்தாலும் என்ன நான் செய்தாலும்
என் நினைவெல்லாம் நீயேயிருக்க வேண்டும்
... எங்கு

அங்கிங்கெனாதபடி அனைத்துமாய் நிறைந்து
எங்குமாய் விளங்கும் ஆதிமூலமே! அன்பே!
... எங்கு

இருக்குமிடம் தேர்வு செய்யும் சுதந்திரம் எனக்கில்லை
விரும்பிய தொழிலைச் செய்வதும் என் கைவசமில்லை
வெறுப்பு விருப்பின்றி வந்து சேரும் பணி செய்ய
ஒரு முனைப்பான கவனம் அருள்வாய் நான் உய்ய
... எங்கு

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்