திங்கள், 2 நவம்பர், 2009

28 நான் யார், நான் யார் என்று நீ யோசி
தாளம் : ஆதி ராகம் : திலங்

நான் யார் நான் யார் என்று நீ யோசி
நாட்களை கடத்தாதே வீணாக பேசி சதா
... நான்

நானெனும் நினைவே முதலில் எழுவதால்
நானே அனைத்திற்கும் மூலமென்றறிவாய்
... நான்

இது என் உடலென்போம்; அதனால் உடல் நானில்லை
இது என் மனமென்போம்; அதனால் மனமும் நானில்லை
எது ஒன்று இவையாவும் நானில்லை என்றதோ
அதுவே அதுவாம், அனைத்துமாம்; அதனால்
... நான்

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்