வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

6 நாடகமே உலகம்தாளம் : ஆதி ராகம் : காப்பி

நாடகமே உலகம் நானொரு நடிகன் அதிலே
நாமிதை நினைவில் கொண்டால் துன்பமெங்கே எதிலே
... நாட

ஆடவந்த நமது ஆட்டமது இனித்திடுமே
ஆட்டுபவன் - அனைத்தையும் ஆட்டுபவன்
ஆடுபவன் - அனைத்திலும் ஆடுபவன் ஆட்டுபவன் -
அவனை நாம் போற்றித் துதித்திடவே
... நாட

கோடி கோடி காலமாயிருந்திடும் உலகமிது
ஆடிப்பாடி அடங்கிடும் நம் வாழ்க்கையோ மிகச் சிறிது
நாடியடங்கு முன்னர் நாம் இவ்வுண்மை தெளிந்து
ஓடி ஓடி களைத்திடாமல் ஒடுங்குவோம் மனம் குவிந்து
... நாட

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்