வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

2 பூதங்கள் ஐந்தும்தாளம் : ஆதி ராகம் : செஞ்சுருட்டி

பூதங்கள் ஐந்தும் தன் மாத்திரைகள் ஐந்துமாய்
பேதங்களானது ஒன்றே ஒன்று
... பூதங்கள்

சேதங்கள் ஏதுமின்றி உயிர்களிலே அது வாதங்கள்
செய்யும் மனமாகவும் ஆனது
... பூதங்கள்

கல்லுக்குள் உள்ள சிற்பம் கைத்திறனால் வெளிப்படலாம்.
வில்லுக்குள் உள்ள அம்பு நாணேற்ற புறப்படலாம்.
எள்ளுக்குள் எண்ணையாக பாலுக்குள் வெண்ணையாக
உள்ளுக்குள் உறையுமதை அது நினைத்தாலே உணருவோம்!
... பூதங்கள்

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்