வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

84 தியாகம் எதையும் புரிய வேண்டாம்தாளம் : ஆதி (திஸ்ர நடை) ராகம் : அமீர் கல்யாணி

தியாகம் எதையும் புரிய வேண்டாம்.
யாகம் எதுவும் வளர்க்க வேண்டாம்.
தியானம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம்
திவ்ய தேசங்கள் செல்ல வேண்டாம்
... தியாகம்

வியாழன் விரதம், வெள்ளி பூசை எதுவும் தேவையில்லை
நியாயமாக வாழ்ந்தால் போதும் இல்லை யாருக்கும் தொல்லை
... தியாகம்

துன்பம் என்று வருவோரின் துயரை உடனே துடைப்போம்
இன்பம் அதில்தான் உள்ளதென்று புதிய வேதம் படைப்போம்
முன்னம் வாழ்ந்து மறைந்தவர்கள் கோடி, கோடி, கோடி மக்கள்
இன்று நாமும் அது போல்தான் புரிந்து கொண்டால் தீரும் சிக்கல்
... தியாகம்


இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்