வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

(14) அத்துவைதம், துவைதம்,
தாளம் : ஆதி ராகம் : தர்பாரி கானடா

அத்துவைதம், துவைதம், விசிஷ்டாத்வைத மென்று
தத்துவங்கள் எத்தனையோ இங்குண்டு குழப்பவென்று
... அத்

அத்துனையும் படித்துப் பேசி பித்து பிடித்தலைய வேண்டாம்
சத்துள்ள சாரைத் தள்ளி சக்கையை உண்ண வேண்டாம்
... அத்

இங்கு நாமுள்ள காலம் மிகக் குறைவேயதனால்
எங்குமுள்ள அதனை அதனருளால் நம்முள்ளே
தங்கு தடையின்றி உணர்ந்து நாம் அதுவாவோம்
பொங்கும் ஆனந்தத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம்!
பகிர்ந்து கொள்வோம்!! பகிர்ந்து கொள்வோம்!!!
... அத்

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்